Pristup radu

Transforma consulting - promena koja traje

Nakon završenog medicinskog fakulteta u Beogradu, počinjem sa karijerom u farmaceutskoj industriji gde sam proveo 3 decenije. Počeo sam od stručnog saradnika , da bih poslednjih 20 godina proveo na poziciji generalnog direktora filijala – zadužen za poslovanje u Srbiji. Tokom 30 godina sam radio za 4 multinacionalne kompanije kojima sam zahvalan što su imale veliki uticaj na moj razvoj i na sve ono što danas jesam.

Kontakt

Psihoterapija i koučing kao avanturističko putovanje koje nas uči da tolerišemo neizvesnost

Profesionalne diplome i sertifikati :

  • Psihoterapeut, OLI Centar Beograd
  • Psihološki savetnik, OLI Centar Beograd
  • Kouč, OLI Centar Beograd
  • UPSKS (Udruženje za psihoterapiju, savetovanje i koučing Srbije)
  • Detaljnija biografija je dostupna na LD profilu  Pavle Marjanovic | LinkedIn
OLI metod je psihoterapijski (savetnički i koučing) pravac sa bazično psihodinamskom orijentacijom.

Psihodinamika se bavi nesvesnim procesima i kako se manifestuju u svakodevnom ponašanju. Ova znanja daju dubinu razumevanju motiva koji nas pokreću kao i obrazaca ponašanja.

Naša percepcija prošlosti boji našu sadašnjost. Nekada smo stvorili obrasce ponašanja kojih se čvrsto držimo i danas. Kada smo ih formirali – to je bila naša adaptacija na okruženje. Sada je okruženje promenjeno a neki od tih obrazaca su ostali isti i ponekad ne koriste našem razvoju.