Timski koučing

Svaki klijent je jedinstven kao i situacija sa kojom dolazi

Incijalni intervju – gde ste i gde želite da stignete?

Dizajniranje plana razvoja organizacije

Timski koučing u skladu sa potrebama klijenta podrazumeva široku lepezu mogučnosti – od jedne koučing sesije koja se bavi bitnom temom za organizaciju do sistemskog pristupa koji traje godinama – kao što je uvođenje koučing kulture u organizaciju.