Psihoterapija

Stabilnost u vremenima promena

Odnos poverenja koji omogućava razvoj

Ohrabrenje da govorite o svojim emocijama, senzacijama i ponašanjima

Širenje svesnosti u sadašnjem momentu kao osnova za promenu kojoj težite

Anksioznost i  depresija – niste sami

Siguran prostor za zajedničko istraživanje  emocija u životnim tranzicijama

Sindrom sagorevanje na poslu – pomoć da postavite prioritet

Osećate se zaglavljeno u nekom aspektu života i želite da vam bude bolje

Rad u skladu sa etičkim kodeksom udruženja za psihoterapiju, savetovanje i koučing Srbije

Kontakt