Forum za podršku menadžera

Grupa za podršku u vremenima velikih promena – 2 puta mesečno u maloj grupi

Grupna koučing radionica vam omogučava da zastanete i potražite odgovore na pitanja :

Šta mi je izazov u ovom momentu ?

Kako na izazov reaguje moje dosadašnje iskustvo, koja su mi očekivanja, nade, strahovi?

Kako ovi naučeni automatizmi utiču na moj život sada i ovde?

Koje su moje unutrašnje snage i sposobnosti koje čekaju svoju priliku da se prikažu u svoj punoći?

Šta će me osnažiti na tom putu?