Savetnik za mentalno zdravlje

Savetovanje iz oblasti mentalnog zdravlja je podrška organizaciji da bude uspešnija

Mentalno zdravlje je važan aspekt poslovanja koji utiče na produktivnost, apsentizam, odnose na radnom mestu kao i na osećaj sigurnosti.

Sindrom izgaranja na poslu

Ravnoteža privatnog i poslovnog života

Depresija, anksioznost, stres

Konflikti na radnom mestu

Životne tranzicije zaposlenih

 

Savetovanje iz oblasti mentalnog zdravlja je podrška zaposlenom da očuva stabilnu sliku o sebi u vremenima brzih promena.  Podrazumeva fokus na potrebe mentalnog zdravlja  pojedinca u kontekstu organizacije kao i dubinu pristupa situaciji.