Kompanijama je potreban nov način donošenja odluka